OchiReci Chronicles

Published in Romania - Political debates and analysis - 04 May 2024 09:18 - 2

Ce este Uniunea Creştin Democrată ?

UCD este o involburare a întregului neam românesc si ea urmãreste sã formeze un alt suflet pentru acest neam. Cãci ceea ce trebuie in primul rând schimbat la noi este sufletul. Când vom fi un neam cu sufletul sanãtos si curat, atunci vom putea fi tari. Prin puterea noastrã vom putea fi stãpâni in tara noastrã.

UCD s-a pornit în primul rând impotriva rãului din noi si dintre noi. Sã indrepteze pãcatele cari ne ucid sufletele si dupã aceea împotriva dusmanilor cari se gãsesc aici intre noi, in statul nostru si pe pãmântul tãrii noastre, cu gândul dusmãnos de a se face ei stãpâni.

Relele celelalte împotriva cãrora s`a ridicat Uniunea Creştin Democrată sunt : necinstea, hotia si trândãvia, prefacatoria si lenea, cari sunt dusmanii primejdiosi împotriva cãrora s`a ridicat ca o furtunã aceast Partid tânãr .
Rostul acestei miscãri îsi dã fiecare seama cât este de însemnat,
Uniunea Creştin Democrată, vrea ca pe pãmântul tãrii noastre sã creascã numai grâu curat, neghina trebuie nimicitã, smulsa si aruncatã in foc.

De bunã seamã cã fiecare român cumsecade va zice: treabã bunã vrea sã facã UCD, - dar greu de tot va merge acest lucru.
Asa este !
Foarte greu lucru este de fãcut. Cãci nimic nu este mai greu de îndeplinit decât sã intorci pe un om de pe drumul cel gresit si sã-I faci sã se schimbe, sã aibã alte purtãri, altã viatã. Sã fie cinstit, harnic, cu frica lui Dumnezeu, iubindu-si neamul si jertfindu-se pentru el. Este greu cu un om, d`apoi cu un neam ! Dar totusi se poate. Incetul cu încetul, cu rãbdare multã si cu dragoste multã se va întâmpla de bunãseamã si aceasta. Sunt semne foarte grãitoare cã nu este departe ziua, când acest neam va vedea în UCD singura cale de a se mântui.


http://dl3.glitter-graphics.net/pub/472/472663b15imefkfu.gif


Idealuri


1. Disciplina

Uniunea Creştin Democrată cere tuturor membrilor sãi sa fie disciplinati. Fãrã disciplinã orice societate omeneascã si orice neam se prãbuseste. Vin peste el alte neamuri cari îl stãpânesc. Unde toatã lumea vrea sa fie mai mare, nu merg lucrurile bine. Românul zice: unde nu-i cap, vai de picioare, adicã unde nu este ordine si disciplinã care sa rânduiascã mersul lucrurilor si al oamenilor, este vai de lume. Nu vedem noi astãzi câtã destrãmare este pretutindenea, tocmai pentru cã oamenii nu sunt învãtati sa fie disciplinati ! Deasemenea sa o facã omul de voie buna ca pe un lucru folositor, nu de silã si greutate.

2. Munca

In Uniune membrul invatã sã munceascã. Nu numai pentru el ci si pentru tarã. Dumnezeu l-a lãsat pe om, nu ca sã trândãveascã ci pentru ca sã-si sfinteascã viata prin muncã. Rostul omului pe pãmânt este: munca. Insusi Fiul lui Dumnezeu cât a stat printre noi a muncit muncã grea si obositoare. Unul pe un ogor, altul pe altul, dar toti trebue sã muncim si prin muncã sã facem fapte bune. Talantul pe care ni l-a dat Dumnezeu, nu trebue sã-l bãgãm in pãmãnt ci sã ne strãduim a-l intãri prin hãrnicia noastrã. In Romania trântorii si toti cei cari fug de muncã, nu vor putea trãi. I. Un membru niciodatã nu poate sã spunã: Am terminat, nu mai am nimic de fãcut. Totdeauna el se intreabã: oare ce mai am de fãcut ? Se gândeste si porneste la fapte noi.
Mântuirea neamului vine prin muncã. Gânditi-vã la ziua când toatã lumea, cu mic cu mare, va munci pentru binele intregului neam. Minuni se vor putea face.3. Tacerea

In scoala UCD românul mai invatã un lucru nespus de bun: sã nu mai vorbeascã atâta. Invatã sã fie mai tãcut. Mai putin vorbãret si mai serios.
Noi am ajuns ca babele acelea cari pleacã dimineata dupã apã si pornindu-se pe vorbã, le prinde seara si intorsul vitelor din câmp si ele tot nu mai sfârsesc. Vorbesc si iar vorbesc. Gãina care cântã prea mult nu face ouã, zice proverbul. Nici omul care vorbeste mereu nu face treabã multã.
Trebuie sa ne lãsãm de obiceiul acesta urât de a vorbi mereu, si când trebuie si când nu trebuie, si ce trebuie si ce nu trebuie. Omul care vorbeste multe spune si prostii multe.


4. Ajutorarea Altuia

Camarazii fiind frati intre ei trebuie sa sarã toti si sa ajute pe unul cãzut in necaz si nenorocire. Asa este crestineste sa ne ajutãm unii pe altii si sã nu râdem, nici sa nu fim bucurosi de primejdia care a venit pe capul cuiva. Trebuie sa fim toti, frati la bine si la rãu.

5. Onoarea

Unul din cele mai frumoase invãtãminte pe care ni le dã Uniunea, este acela de a fi om de onoare. Poti sã fii muncitor, disciplinat, tãcut si cum vrei, daca esti misel sau ticãlos, nu esti bun de nimic. Despre asemenea oameni se spune ca sunt: brânzã buna in burduf de câine.
Omul de onoare nu minte, nu face fapte ticãloase, nu luptã pe la spate, nu-i secãturã: El merge totdeauna pe drumul cel drept, orice greutate ar avea de intâmpinat. La onoare trebuie sa tinã mai mult decât la orice.


http://dl3.glitter-graphics.net/pub/472/472663b15imefkfu.gif


Imn Oficial al UCD

Nimeni Altu` & DJ Dox - Fii ai bravilor soldati


http://dl3.glitter-graphics.net/pub/472/472663b15imefkfu.gifSupport

Comments (2)

o7
https://prnt.sc/pE0j7iGWRtgt and a LOSER TOO Laugh KAVEH is a piece of shit and a thieft!!! (1)🍻 elhichko 04 May 2024 00:17 https://www.edominacy.com/en/article/1264 13 сат! ops, subs needed, write ur sub,random will get 1 gold 😄🎯🚜☑️🌘