cats are here mates

Published in Bulgaria - Social interactions and entertainment - 24 Apr 2024 09:59 - 2

https://cdn.discordapp.com/attachments/1225372078358794313/1232733716170670212/mail.png 
https://cdn.discordapp.com/attachments/1225372078358794313/1232733716170670212/mail.png
?ex=662a883d&is=662936bd&hm=a1b43ade7a0b19feed5da2b6e9ba18dea532f8c3b0c020b1619540be14a33108&

Bobi Hotm
9 ч.  ·
Всеки ден малката МРАВКА пристигаше рано на работното си място и започваше да работи. Произвеждаше и беше доволна.
Шефът – ЛЪВЪТ – се учудил, че мравката работи без надзор.
„Ако тя произвежда толкова без надзор, не би ли могла да произвежда повече, ако е под нечий надзор“? – замислил се той.
Така той нае една ХЛЕБАРКА, която имаше голям опит като надзорник и изготвяше чудесни доклади.
Първото решение на хлебарката бе да въведе контрол на достъпа за мравката. След това на хлебарката ѝ бе нужна секретарка, за да ѝ помага с изготвянето на докладите и тя нае един ПАЯК, който освен с архивите, се занимаваше и с контрол на телефонните разговори. Лъвът бе очарован от докладите на хлебарката и я помоли и за графики на производството и анализ на тенденциите, за да ги представи на срещи, специално организирани за тази цел. Затова на хлебарката ѝ купиха компютър, лазерен принтер и бе наета една МУХА, която да ръководи отдел информатика.
Мравката, доскоро продуктивна и весела, бе отчаяна от толкова хартии и срещи, които ѝ заемаха цялото време. Лъвът стигна до заключение, че е дошъл моментът да се създаде длъжност отговорник за сектора, където работеше мравката. Постът бе поверен на един ЩУРЕЦ, чието първо решение бе да закупи килим и ергономичен стол за бюрото си.
Новият отговорник - щурецът, също имаше нужда от компютър и асистентка (която взе от предната си служба), за да му помага да подготвя стратегическия план за оптимизиране на работата и да контролира бюджета за сектора, където работи мравката, която на този етап вече не се забавляваше и с всеки изминал ден се ядосваше все повече.
По същото време щурецът убеди лъва за абсолютната необходимост от проучване на средата. След като проучи работната натовареност, лъвът забеляза, че секторът на мравката не произвеждаше вече толкова, колкото преди.Той нае един БУХАЛ – известен консултант, да осъществи опит и да предложи решения. Бухалът изкара три месеца в офисите и направи огромен доклад, в няколко тома, със заключението:
„Има много персонал в това предприятие“.
Познайте първо кого уволни лъвът?
Мравката, естествено.
Защото тя „проявява липса на мотивация и конфликтно поведение".
Bobi Hotm
От Vivian F. Lemberov Toni Gancheva
9 ч.
Отговор
Александър Звездев
https://youtu.be/-qOIgAP-74Y?si=MOxNFW77rs-NlBjL
60 ГОДИНИ НА СЦЕНА: Силви Вартан за любовта успехите и разочарованията
YOUTUBE.COM
60 ГОДИНИ НА СЦЕНА: Силви Вартан за любовта успехите и разочарованията
60 ГОДИНИ НА СЦЕНА: Силви Вартан за любовта успехите и разочарованията
1 мин
Отговор
Премахване на визуализацията

Support

Comments (2)

https://www.edominacy.com/bg/article/883 41/2000 символа
Защото тя „проявява липса на мотивация и конфликтно поведение". Bobi Hotm От Vivian F. Lemberov Toni Gancheva 9 ч. Отговор Александър Звездев https://youtu.be/-qOIgAP-74Y?si=MOxNFW77rs-NlBjL 60 ГОДИНИ НА СЦЕНА: Силви Вартан за любовта успехите и разочарованията YOUTUBE.COM 60 ГОДИНИ НА СЦЕНА: Силви Вартан за любовта успехите и разочарованията 60 ГОДИНИ НА СЦЕНА: Силви Вартан за любовта успехите и разочарованията 1 мин Отговор Премахване на визуализацията